ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियाेजन विधेयक, २०७५ ७५/७६ 08/30/2018 - 13:19 PDF icon biniyojan bidheyak 2075.pdf
शिक्षा कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 07:22 PDF icon शिक्षा कार्यविधि.pdf
टाेल विकास एवं सुधार समिति कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 07:20 PDF icon टाेल विकास.pdf
स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्धन तथा संचालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 07:19 PDF icon कृषि.pdf
विनियाेजन विधेयक, २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 07:08 PDF icon विनियाेजन.pdf
अार्थिक विधेयक, २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 07:07 PDF icon अार्थिक.pdf
साकेला गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 07:05 PDF icon शभा संचालन.pdf
गाउँकार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 07:04 PDF icon कार्यविभाजन.pdf
साकेला गाउँकार्यपालिकाकाे निर्णय वा अादेश र अधिकारपत्रकाे प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 07:04 PDF icon निर्णय अादेश.pdf
गाउँकार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 07:00 PDF icon कार्यसम्पादन.pdf

Pages

वडा अध्यक्षहरु

क्र.स. नाम वडा नं. फाेन नं. इमेल
विजय गुरुङ वाजे च्यानडाँडा - १ ९८४२९४२८५०  
उन्नत रार्इ रतन्छा - २ ९८४२८७७५६३  
मणिकुमार रार्इ खिदिमा - ३ ९८४२८७७५५१  
कृष्ण प्रसाद भट्टरार्इ मात्तिम - ४ ९८४१५४६०४१  
बिरबल रार्इ मात्तिम - ५ ९८४२९०३५८४