ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/30/2020 - 14:27 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
साकेला गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ ७६/७७ 07/08/2020 - 14:00 PDF icon साकेला गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/31/2020 - 15:52 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
साकेला गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७६ ७६/७७ 03/01/2020 - 13:20 PDF icon साकेला गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७६
यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/09/2019 - 11:31 PDF icon यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
बिपन्न नागरिक ‍‍‌‍औषधी उपचार कोष निर्देशिका २०७५ ७६/७७ 11/21/2019 - 12:34 PDF icon बिपन्न नागरिक ‍‍‌‍औषधी उपचार कोष निर्देशिका २०७५
साकेला गाउँपालिकाको नीति बजेट तथा कार्यक्रम २०७६ ७६/७७ 08/07/2019 - 12:31 PDF icon साकेला गाउँपालिकाको नीति बजेट तथा कार्यक्रम २०७६
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 08/07/2019 - 12:29 PDF icon बिनियोजनऐन साकेला २०७६.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 08/07/2019 - 12:28 PDF icon आर्थिक ऐन साकेला 2076.pdf
विनियाेजन विधेयक, २०७५ ७५/७६ 08/30/2018 - 13:19 PDF icon biniyojan bidheyak 2075.pdf

Pages