ग्यालरी

साकेला गाउँपालिकाकाे कृषि तथा पशु सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पस्चात

मिति: 12/06/2018 - 18:42
Staff of with elected person.

१५ अाै निजामति दिवशकाे अवसरमा

मिति: 09/13/2018 - 13:28
१५ अाै निजामति दिवश

साकेला गाउँकार्यपालिकाकाे गाउँसभाबाट २०७५/०७६ काे बजेट नीति तथा कार्यक्रम सत प्रतिशत बहुमतले पारीत भएकाे छ । 

मिति: 07/15/2018 - 19:07
सभामा २०७५/७६ काे बजेट, नीति तथा कार्यक्रमकाे बारेमा अाफ्नाे धारणा राख्दै वडा नम्बर १ का अध्यक्ष, गाउँ सभामा सदस्यहरु , सभामा २०७५/७६ काे बजेट, नीति तथा कार्यक्रमकाे बारेमा अाफ्नाे धारणा राख्दै वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष, सभामा सदस्यहरु
मिति: 03/05/2018 - 17:07
बिदाई कार्यक्रममा सम्मानपत्र सहिद बिदाई गर्दै अध्यक्ष श्री अर्जुनकुमार खड्का, Program,

वडा अध्यक्षहरु

क्र.स. नाम वडा नं. फाेन नं. इमेल
विजय गुरुङ वाजे च्यानडाँडा - १ ९८४२९४२८५०  
उन्नत रार्इ रतन्छा - २ ९८४२८७७५६३  
मणिकुमार रार्इ खिदिमा - ३ ९८४२८७७५५१  
कृष्ण प्रसाद भट्टरार्इ मात्तिम - ४ ९८४१५४६०४१  
बिरबल रार्इ मात्तिम - ५ ९८४२९०३५८४