कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रविन मगर रविन मगर प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत ९८४२८६१२९६
आशिष राई इन्जिनियर asiskirant@gmail.com ९८४१३७२७९२
हाेम ढकाल हाेम नाथ ढकाल खरिदार ९८६२८५२८६१
निसन राई सूचना अधिकारी तथा सूचना प्रविधि अधिकृत mail.nisanrai@gmail.com ९८४३३५८२९६
दुर्ग बहादुर राई दुर्ग बहादुर राई कार्यक्रम अधिकृत chamlingdurga@gmail.com ९८५२८४९१२०
सन्ताेष कुमार राई सन्ताेष कुमार राई कार्यक्रम अधिकृत ९८६२६१८७४४
डि.एम.चाम्लिङ राई डि.एम.चाम्लिङ राई एम.आई.एस अपरेटर chamlingdm@gmail.com 9862812854