FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
टोल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि ०७९/८० 08/08/2022 - 10:43 PDF icon टोल विकास समिति कार्यविधि.pdf
साकेला विनियोजन ऐन २०७९ ०७८/०७९ 06/30/2022 - 10:55 PDF icon साकेला विनियोजन ऐन २०७९
साकेला गाउँपालिकाकाे शिक्षा ऐन, २०७७ ७७/७८ 02/04/2021 - 17:10 PDF icon साकेला गा.पा शिक्षा ऐन २०७७.pdf
कृषि तथा पशुपंछी विकास कार्यक्रम निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 08/30/2020 - 15:26 PDF icon कृषि तथा पशुपंछी विकास कार्यक्रम निर्देशिका, २०७७
विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 08/23/2020 - 14:26 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 08/23/2020 - 14:26 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७
साकेला गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ ७६/७७ 07/08/2020 - 14:00 PDF icon साकेला गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/31/2020 - 15:52 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
साकेला गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७६ ७६/७७ 03/01/2020 - 13:20 PDF icon साकेला गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७६
यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/09/2019 - 11:31 PDF icon यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५

Pages