सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for the bids

७७/७८ 10/21/2020 - 12:54 PDF icon invitation for the bid

क्याटलक सपिङ विधिबाट एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 10/05/2020 - 16:45 PDF icon क्याटलक सपिङ विधिबाट एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सूचना

Invitation for bids to Road Upgrading Projects

७७/७८ 09/30/2020 - 14:09 PDF icon Invitation for bids to Road Upgrading Projects

घटना दर्तालाई डिजिटाइजेसन गर्नका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 09/24/2020 - 16:14 PDF icon घटना दर्तालाई डिजिटाइजेसन गर्नका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना ।

Invitation for Bids (Maintenance and Construction work of Pratikchyalaya and Entrance Gate on Office of Sakela Rural Municipal Executive)

७७/७८ 09/10/2020 - 13:25 PDF icon pratikxalaya.pdf

Invitation for bids (Kattike-Sostung-Ratanchha-Bajhechyandada-Raod Upgrading)

७७/७८ 09/10/2020 - 13:22 PDF icon Invitation for bids (Kattike-Sostung-Ratanchha-Bajhechyandada-Raod Upgrading)

कार्य सम्पादन जमानत सहित ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

७६/७७ 06/15/2020 - 12:57

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 06/05/2020 - 15:17 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

नैनेपाटी - मानेभन्ज्याङ - काल्चिङ खोला स्तरोन्नती योजना ४ को सिलवन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 05/18/2020 - 11:00 PDF icon नैनेपाटी - मानेभन्ज्याङ - काल्चिङ खोला स्तरोन्नती योजना ४ को सिलवन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना

वोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 09/04/2019 - 10:53 PDF icon वोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

Pages