FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०८१/०८२ को विनियोजन ऐन 07/04/2024 - 10:20 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
आ.व २०८१/०८२ को आर्थिक ऐन 07/04/2024 - 10:18 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
न्यायिक समिति कार्यविधि ८०/८१ 03/31/2024 - 13:54 PDF icon न्यायिक समिति.pdf
फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यविधि ८०/८१ 02/18/2024 - 11:04 PDF icon फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
विषयगत समिति कार्यविधि ८०/८१ 02/15/2024 - 12:14 PDF icon विषयगत समिति कार्यविधि.pdf
विधायन समिति कार्यविधि ८०/८१ 02/15/2024 - 12:12 PDF icon विधायन समिति गठन.pdf
राजश्व परामर्श समितिको कार्यविधि, २०७८ ८०/८१ 02/15/2024 - 12:07 PDF icon राजस्व परामर्श समिति.pdf
बजेट तथा ८०/८१ 02/15/2024 - 11:58 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि.pdf
अर्थ तथा सार्वजानिक लेखा समिति ८०/८१ 02/15/2024 - 11:53 PDF icon अर्थ तथा सार्वजानिक लेखा समिति.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि ८०/८१ 02/15/2024 - 11:49 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि.pdf

Pages