FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अार्थिक विधेयक, २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 07:07 PDF icon अार्थिक.pdf
साकेला गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 07:05 PDF icon शभा संचालन.pdf
गाउँकार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 07:04 PDF icon कार्यविभाजन.pdf
साकेला गाउँकार्यपालिकाकाे निर्णय वा अादेश र अधिकारपत्रकाे प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 07:04 PDF icon निर्णय अादेश.pdf
गाउँकार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 07:00 PDF icon कार्यसम्पादन.pdf
गाउँकार्यपालीकाकाे बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 06:56 PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि.pdf
साकेला गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुकाे अाचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 08/25/2018 - 06:53 PDF icon पदाधीकारीहरुकाे अाचारसंहिता.pdf

Pages