FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

श्रमदान रोजगार मेलामा सहभागि हुने सम्बन्धमा।

मिति २०८१ जेठ १७ र १८ गते हुने मेलामा सहभागिता तपशिल स्थानमा जनाउ।

 

अपाङ्गता व्यक्तिहरुको पशिचानऽ परिचय पत्र वितरण पहिचान शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहिचान, परिचय पत्र वितरण तथा आवश्यक्ता पहिचान शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा सूचना।

E-Bidding

Pages