FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

LISA स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजानिक गरिएको

साकेला गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको Local Government Institutional Capacity Self-Assessment (LISA) अर्थात स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजानिक गरिएको छ।  स्वमूल्याङ्कनमा साकेला गाउँपालिकाको जम्मा प्राप्ताङ्क ८०% रहेको छ। 

संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको बारे ।

 संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको बारे ।

दस्तावेज: 

Pages