FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दोश्रो पटक प्रस्ताब आवाहान गरिएको सम्वन्धि सुचना।

दोश्रो पटक  प्रस्ताब आवाहान गरिएको सम्वन्धि सुचना।

दस्तावेज: 

विज्ञापन संशोधन गरी पुनःसूचना प्रकाशन गरिएको ।।।

 विज्ञापन संशोधन गरी पुनःसूचना प्रकाशन गरिएको ।।।

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना !!!!

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना !!!!

दस्तावेज: 

सेवा प्रवाह स्थगन गरिएको सूचना ।।।

सेवा प्रवाह स्थगन गरिएको सूचना ।।।

दस्तावेज: 

किसान सुचिकरण सहजकर्ता पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।।

किसान सुचिकरण सहजकर्ता पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।।

दस्तावेज: 

Pages