FAQs Complain Problems

साकेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पाचँ ओटै वडाका वडाध्यक्ष, स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्जहरुको उपस्थितिमा आज मितिः-२०७९-०३-१४ गतेको दिन "नियमित खोप सुदृढिकरण तथा पूर्ण खोपको दिगोपन र सरसफाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि पालिका स्तरीय सुक्ष्मयोज