FAQs Complain Problems

अपाङ्गता व्यक्तिहरुको पशिचानऽ परिचय पत्र वितरण पहिचान शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहिचान, परिचय पत्र वितरण तथा आवश्यक्ता पहिचान शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा सूचना।

आर्थिक वर्ष: