बसार्इसरार्इ

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सम्पूर्ण कागाजात तथा प्रक्रिया मिलार्इ अाएकाे खण्डमा साेहिदिन ।
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानिय पञ्जिकाधिकारी, वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु १००
आवश्यक कागजातहरु: 

१) जाने ठाउकाे जग्गा धनी लालपुर्जा ।
२) घरमुली सहित परिवारका अन्य सदस्यकाे नागरिकता प्रमाणपत्र वा जन्म दर्ताकाे प्रतिलिपि ।
३) सूचना फारम ।