FAQs Complain Problems

नव निर्वाचित जन प्रतिनिधि

Read More

साकेला गाउँपालिका

Read More

साकेला गाउँपालिकाको टेम्के डाँडा

Read More

वाबु चिन्डो पोखरी

Read More

धनेश्वरी गुफा

Read More

२०७९/०४/१५ मा गएको भुकम्प बाट पिडितहरुलाई राहत वितरण कार्यक्रम

Read More

वडा अध्यक्षहरु

सि.नं.           नाम, थर                                 पद                           ठेगाना                          सम्पर्क नं               इमेल
हेमन राई १ नं. वडा अध्यक्ष सा.गा.पा. १ 9843151636               
जितेन्द्र कुमार राई २ नं. वडा अध्यक्ष सा.गा.पा. २ 9861984798  
गोविन्द तामाङ्ग ३ नं. वडा अध्यक्ष सा.गा.पा. ३ 9842834708  
अर्जुन कुमार कटवाल ४ नं. वडा अध्यक्ष सा.गा.पा. ४ 9866793862  
जीवन खत्री ५ नं. वडा अध्यक्ष सा.गा.पा. ५ 9852849690  

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारीहरु