FAQs Complain Problems

साकेला गाउँपालिका

Read More

साकेला गाउँपालिका

Read More

साकेला गाउँपालिकाको टेम्के डाँडा

Read More

साकेला गाउँपालिका

Read More

तावाभन्ज्याङ

तावाभन्ज्याङ

वडा अध्यक्षहरु

क्र.स. नाम वडा नं. फाेन नं. इमेल
  च्यानडाँडा - १    
  रतन्छा - २    
  खिदिमा - ३    
  मात्तिम - ४    
  मात्तिम - ५    

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारीहरु

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत
९८४३६२७८७०
सूचना प्रविधि अधिकृत
सुचना तथा प्रविधि अधिकृत
9842950425

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका