FAQs Complain Problems

साकेला गाउँपालिका

Read More

साकेला गाउँपालिका

Read More

साकेला गाउँपालिकाको टेम्के डाँडा

Read More

साकेला गाउँपालिका

Read More

तावाभन्ज्याङ

तावाभन्ज्याङ

वडा अध्यक्षहरु

क्र.स. नाम वडा नं. फाेन नं. इमेल
विजय गुरुङ च्यानडाँडा - १ ९८४२९४२८५०  
उन्नत राई रतन्छा - २ ९८४२८७७५६३  
शिवकला राई खिदिमा - ३ ९८६१५८८७५०  
कृष्ण प्रसाद भट्टराई मात्तिम - ४ ९८४१५४६०४१  
बिरबल राई मात्तिम - ५ ९८४२९०३५८४  

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५२८४९०१९
उपाध्यक्ष
९८४२९३३६८१